BNK48 3nd Generation Audition ขณะนี้ระบบได้ปิดรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณสำหรับทุกเสียงตอบรับติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง